Juli 2024 - …

Le Concours Flammarion

Flammarion is een van de bekendste Franse astronomen bij het einde van de 19de eeuw. Hij bracht met succes de astronomie onder de aandacht van het gewone publiek. Van zijn bekendste werk L’ Astronomie Populaire (Cozmix bibliotheek ALG050) werden er meer dan 100.000 exemplaren verkocht.

In 1884 wordt hij aangezocht om te onderzoeken hoe de Gregoriaanse kalender kan aangepast worden aan de verzuchtingen van de moderne tijd. Er wordt een wedstrijd uitgeschreven waaraan een prijzenpot van 5000 Franse Frank verbonden is. De oorsprong van dat geld is tot op heden omhuld met een waas van geheimzinnigheid.

Dit pseudo-detective verhaal beschrijft het turbulente verloop van de wedstrijd en probeert de verrassende oorsprong er van te achterhalen.

Flammarion