Disclaimer

Afwijzing van aansprakelijkheid

www.cozmix.be
Volkssterrenwacht Beisbroek vzw levert grote inspanningen om zijn website bij te werken en te vervolledigen maar wij kunnen geen enkele garantie geven inzake de juistheid, de volledigheid en het up-to-date zijn van de gegevens beschikbaar op onze website.

De informatie op onze website is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk advies aan de gebruiker worden beschouwd. De gegevens hebben een algemeen informatief karakter.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de verbindingen met andere websites en de daar beschikbare inhoud.

Copyright
© Niets uit www.cozmix.be of mag geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volkssterrenwacht Beisbroek vzw.