Citizen Science

Bij Cozmix krijg je de kans om deel te nemen aan enkele interessante projecten in het kader van Citizen Science of Burgerwetenschap. Bekijk hieronder de mogelijkheden!

Externe projecten

VVS-werkgroepen

De werkgroepen vormen een belangrijk onderdeel van de Vereniging Voor Sterrenkunde. Binnen een werkgroep wordt een specifiek domein van onze hobby dieper uitgewerkt. De werkgroepen en hun werkgroepleider staan ten dienste van alle VVS-leden om hierover gedetailleerde informatie te verstrekken. Heel wat werkgroepen en hun leden genieten wereldwijd bekendheid en erkenning voor hun waardevolle bijdragen. Op regelmatige tijdstippen organiseren de werkgroepen bijeenkomsten waarop ervaringen en kennis worden uitgewisseld.

10 year infographic

Zooniverse

Zooniverse is 's werelds grootste platform voor door mensen aangedreven onderzoek. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers - meer dan een miljoen mensen over de hele wereld die samenkomen om professionele onderzoekers bij te staan. Het onderzoek van Zooniverse resulteert in nieuwe ontdekkingen, datasets die nuttig zijn voor de bredere onderzoeksgemeenschap, en publicaties.

Je hebt geen gespecialiseerde achtergrond, opleiding of expertise nodig om deel te nemen aan projecten van Zooniverse. Het is voor iedereen gemakkelijk om bij te dragen aan echt academisch onderzoek, op hun eigen computer, wanneer het hen uitkomt.

Gaia Vari

Amateurastronomen gezocht: help sterren classificeren met Gaia's gegevens.

Binnen Gaia Vari, een door ESA gefinancierd citizen science project, kunt u helpen bij het classificeren van Gaia's variabele sterren - sterren die in de loop der tijd van helderheid veranderen. Deze waarnemingen zijn essentieel om deze hemellichamen beter te begrijpen.

https://zooniverse.org/gaia-vari

IMO (International Meteor Organisation)

De Internationale Meteorenorganisatie (IMO) is opgericht in 1988 en telt nu meer dan 250 leden. De IMO werd opgericht als antwoord op een steeds groeiende behoefte aan internationale samenwerking van meteooramateurs. IMO verzamelt meteoorwaarnemingen via verschillende methoden uit de hele wereld en zorgt voor een uitgebreide studie van meteorenregens en hun relatie tot kometen en interplanetair stof.

AAVSO (American Association of Variable Star Observers)

De AAVSO is een internationale vzw van waarnemers met als missie om iedereen, waar dan ook, in staat te stellen deel te nemen aan wetenschappelijke ontdekkingen door middel van het observeren van variabele sterren. Zij bereiken hun missie door de volgende activiteiten uit te voeren:

  • observatie en analyse van veranderlijke sterren
  • het verzamelen en archiveren van waarnemingen voor wereldwijde toegang
  • bevordering van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting met behulp van gegevens van veranderlijke sterren.

ALPO (American Luna rand Planetary Observers)

De Association of Lunar and Planetary Observers (ALPO) is een internationale organisatie gewijd aan de studie van de zon, de maan, planeten, asteroïden, meteoren en kometen. De ALPO verzamelt en analyseert waarnemingen van verschillende hemellichamen van het zonnestelsel en daarmee samenhangende verschijnselen en publiceert gedetailleerde rapporten over deze hemellichamen.

ALPO verwelkomt en verleent diensten aan iedereen die geïnteresseerd is in maan- en planeetsterrenkunde. Voor de beginnende waarnemer is het ALPO een plaats om waarnemingstechnieken te leren en te verbeteren. Voor de gevorderde amateurastronoom is het een plaats waar hun werk meetelt. Voor de professionele astronoom is het een bron waar groepsstudies of systematische waarnemingen bijdragen tot de vooruitgang van de astronomie.

Eu citizen

Europese projecten

Eu.citizen-science :

Citizen.Science is een online platform voor het delen van kennis, tools, training en hulpmiddelen voor burgerwetenschap – door de community, voor de community. De visie van het platform is te fungeren als een kennishub en het Europese referentiepunt te worden voor burgerwetenschap ter ondersteuning van de mainstreaming daarvan.

https://eu-citizen.science/

Astronomy platform :

https://eu-citizen.science/projects

ESA – European Space Agency

Burgerwetenschap bij ESA

De wetenschap heeft een probleem. Er zijn meer ogen, oren en denkkracht nodig dan professionele wetenschappers ooit kunnen bijdragen. Onze onderling verbonden wereld biedt een oplossing in de vorm van "burgerwetenschappers" - vrijwilligers die hun tijd, expertise of zelfs mobiele telefoonvermogen doneren om wetenschappelijk onderzoek vooruit te helpen.

https://esa.int

AFA Sciences participatives

Wil je deelnemen aan astronomisch onderzoek in Frankrijk? Dat kan als amateur-astronoom! Schrijf je hier in en vind de participatieve wetenschapsprojecten waarbij de AFA je begeleidt. Word lid van de "Aux astres, citoyens !" gemeenschap.

Scivil

Scivil

Scivil is het Vlaamse Kenniscentrum voor Citizen Science. Scivil werd opgericht met financiering van de Vlaamse overheid (departement Economie, Wetenschap en Innovatie) om wetenschappers, burgers, beleidsinstellingen en organisaties verenigen, ondersteunen en informeren voor meer burgerwetenschap in Vlaanderen.

Scivil : https://www.scivil.be/

NASA

NASA's burgerwetenschapsprojecten zijn samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers en geïnteresseerde burgers. Door deze samenwerking hebben vrijwilligers (bekend als burgerwetenschappers) duizenden belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Meer dan 410 NASA-burgerwetenschappers zijn genoemd als co-auteurs van gerefereerde wetenschappelijke publicaties. Wilt u meewerken aan echte NASA-wetenschap? Klik op een van de 34 onderstaande projecten om aan de slag te gaan. NASA burgerwetenschapsprojecten staan open voor iedereen over de hele wereld en zijn niet beperkt tot Amerikaanse burgers of inwoners.

https://science.nasa.gov/citizenscience