Privacyverklaring

Welkom op de website van Cozmix, het bezoekerscentrum van Volkssterrenwacht Beisbroek vzw.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Volkssterrenwacht Beisbroek vzw de persoonsgegevens van u en/of uw kind verwerkt. Indien u verdere vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, gelieve contact op te nemen per email via info@cozmix.be of telefonisch op 050 39 05 66.

Waarom verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Algemene ledenadministratie, waaronder het bijhouden van ons ledenbestand en het beheer van lidgelden en inschrijvingen voor en organiseren van activiteiten.
  • Klantenadministratie, voornamelijk in het kader van groepsactiviteiten.
  • Verzekeringen.
  • Communicatie over onze activiteiten.
  • Het beheer van foto’s van onze activiteiten.

We versturen geen reclame, maar gebruiken intensief e-mail om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten.

Welke gegevens verwerken we?

We verzamelen voornamelijk identificatiegegevens, contactgegevens, betaalgegevens en gegevens omtrent deelname aan onze activiteiten.
Indien uw kind meegaat op een kamp van onze jeugdwerking, worden eventueel bijkomende gegevens gevraagd die relevant zijn om deze activiteiten om op een veilige, gezonde en aangename manier te laten doorgaan.

Hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, verbeteren of verwijderen?

U kan uw gegevens opvragen, indien nodig laten aanpassen of ze laten verwijderen door aanvraag via email: info@cozmix.be.
U kan uitschrijven op de mailinglist via de link in de voetnoot.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De toegang tot ons ledenbestand is gebaseerd op rollen. Dit houdt in dat de rechten tot toegang, wijziging en rapportering van gegevens in ons ledenbestand beperkt is tot het bestuur en de vaste medewerkers. Toegang tot dit ledenbestand is beveiligd met login en paswoord.
Specifiek voor jeugdactiviteiten kan de informatie ook doorgegeven worden aan de begeleiders van de activiteit. Dit gebeurt enkel als dit relevant is in het kader van het optimaal verloop van de activiteiten.
Iedereen die toegang heeft tot de gegevens gaat discreet om met deze informatie.

Met wie delen we uw gegevens?

Indien we gegevens met andere partijen delen, beperken we dit tot wat noodzakelijk is.
Het is ook mogelijk dat we foto’s van u of uw kind publiceren op onze website, onze Facebook-pagina en publicaties. Zulke foto’s zijn publiek toegankelijk. Indien u wenst dat we een foto verwijderen, gelieve dit per email te melden via info@cozmix.be.
Er worden evenwel geen gegevens gedeeld in het kader van promotionele activiteiten van derde partijen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij treffen passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen om onder onze controle staande persoonsgegevens te beschermen. Helaas kan nooit worden gegarandeerd dat de verzending van gegevens via internet of de opslag van gegevens in een systeem 100% veilig is. Als u reden hebt om te geloven dat uw gegevens bij ons niet meer veilig zijn, moet u het probleem onmiddellijk aan ons meedelen hetzij per email via info@cozmix.be of telefonisch op 050 39 05 66.

De toezichthoudende autoriteit

Mochten uw klachten kenbaar gemaakt via info@cozmix.be niet kunnen worden opgelost, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / www.privacycommision.be).

Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring op de website publiceren. Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 14/11/2023.