Radiometeoren

Ons observatorium beschikt over een installatie die toelaat om permanent, dus zowel ’s nachts als overdag, de activiteit aan meteoren of vallende sterren op te volgen. Naast de koepelbalustrade staat een Yagi-antenne opgesteld die eventuele meteoren onderschept die typisch op een hoogte van 90 tot 100 km verschijnen. De antenne observeert continu in de richting van een radiobaken bij de collega-sterrenwacht Astrolab IRIS (zuid-zuidwestelijke richting vanuit Beisbroek). Dit baken zendt continu een signaal uit op 49.99 MHz, maar wanneer een vallende ster tijdelijk de hogere atmosfeer ioniseert, kan het systeem een extra kortdurende radioreflectie registreren.

De recente radiowaarnemingen worden op onderstaande grafiek weergegeven als functie van de tijd. Meteoren worden voorgesteld als verticale streepjes in de buurt van het midden van de grafiek. Heldere langdurige meteoren zijn te herkennen doordat het verticale lijntje wat uitrafelt. Heldere gekromde lijnen daarentegen zijn typisch reflecties op voorbijtrekkende vliegtuigen – en dat zijn er heel wat in onze regio. Ruispatronen in de grafiek kunnen interferenties zijn veroorzaakt door de zonneactiviteit of door lokale storingsbronnen.

Meest recente radiowaarneming van meteoren

Meest recente radiowaarneming van meteoren