Ga naar de inhoud

Beisbroek / Team

Volkssterrenwacht Beisbroek is een vereniging zonder winstoogmerk. De raad van bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit volgende personen:
 • Voorzitter: Jan Vandenbruaene
 • Ondervoorzitter: Hendrik Vandenbruaene
 • Secretaris: Frank Tamsin
 • Penningmeester: Bart Vandenbussche
 • Erevoorzitter: Herman Ghyoot
 • Overige bestuurders:
  • Franky Blanckaert
  • Mia Callens
  • Stefaan Cappelle
  • Jelle Dhaene
  • Filip Questier
  • Karin Van Daele

Volkssterrenwacht Beisbroek vzw heeft enkele vaste medewerkers in dienst:
 • Ruben Derycke (60%)
 • Rinus Holvoet (100%)
 • Stefanie Ninclaus (80%)
Daarnaast steunt een belangrijk deel van de werking op een enthousiast team van vrijwilligers.