Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

De tao van de fysica

Code: DIV0096
Auteurs: Fritjof Capra
ISBN: 9-789-0571-3324-4
Uitgever: Kosmos - Z&K uitgevers
Uitgegeven: 1994
Taal: Nederlands
Korte beschrijving: Door een brug te slaan tussen de moderne westerse fysica en de oosterse mystiek heeft Capra niet alleen een uitermate boeiend en helder overzicht van beide en een inzicht in hun overeenkomsten gegeven.  Vooral ook heeft hij ons bewust gemaakt van het feit dat het mogelijk is om zaken die we beschouwden als de meest vanzelfsprekende, in een nieuw licht te zien.  Een nu al klassiek werk, relativerend en verrijkend.
Fritjof Capra is natuurkundige en verwerkte het oosterse denken in zijn werken.  Hij gaf een belangrijke impuls aan het zoeken naar nieuwe vormen van bewustzijn en denken.