Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

Theoriën over alles

Code: KOS0778
Auteurs: John D. Barrow
ISBN: 9-789-0254-6965-8
Uitgever: Atlas Contact NV
Uitgegeven: 1992
Taal: Nederlands
Korte beschrijving: De fascinatie voor het heelal is door de eeuwen heen altijd erg groot geweest. Vroeger bogen vooral theologen en filosofen zich over de vragen hoe het heelal ontstaan is en of We met het doorgronden van het heelal iets kunnen zeggen over de toekomst. Nu is de speurtocht naar een allesomvattende verklaring de essentie geworden van onze theorieën over het heelal. Hedendaagse natuurkundigen denken dat ze de sleutel tot het heelal hebben gevonden en dat die ontdekking zal leiden naar een Theorie Over Alles: een eenduidig, allesomvattend beeld van de natuurwetten waaruit met een ijzeren logica alles te verklaren valt.
Is die gedachte niet al te optimistisch? Kunnen onze theorietjes en de berekeningen van door mensen ontwikkelde computers ons werkelijk alles vertellen over het heelal? John D. Barrow zet in dit meeslepende boek uiteen wat een Theorie Over Alles inhoudt, wat de beperkingen zijn en wat we ervan kunnen leren over het heelal. Hij onderzoekt de essentiële ingrediënten van zo'n theorie en geeft aan wat de voorwaarden zijn: we moeten bereid zijn onbetreden paden te bewandelen; we moeten er rekening mee houden dat het heelal rommelig en gecompliceerd is; en we moeten voor ogen houden dal we beperkt zijn door de vragen die we stellen en door de informatie die we aan kunnen. Maar duidelijk is dat de sleutel tot een Theorie Over Alles in de opmerkelijke capaciteiten van de wiskundigen ligt: alleen zij kunnen de basisprincipes van het universum uitleggen in een taal die de menselijke geest kan begrijpen en kan manipuleren.