Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

Wie zit op Einstein's stoel?

Code: GES0966
Auteurs: Ed Regi
ISBN: 978025469740
Taal: Nederlands
Korte beschrijving: In 1933 werd door rijke filantropen het Institute for Advanced Study in Princeton (USA) opgericht, waar vele geniale wetenschappers in alle rust hun ideeën konden uitwerken, zoals Einstein, Gödel, Von Neumann, Oppenheimer, Mandelbrot en talrijke andere beroemdheden, voornamelijk bèta-mensen. Er werkten alleen al 14 Nobelprijswinnaars. De auteur verdiepte zich grondig in de geschiedenis van dit beroemde instituut en zijn bewoners. Het boek geeft niet alleen deze geschiedenis, maar ook een boeiend overzicht van het natuurwetenschappelijk onderzoek, tot en met de grote ontdekkingen in de jaren 80. Daarbij wordt tevens een beeld geschetst van het leven, de karakters en de manier van werken van de geleerden. Terecht kreeg het boek een goede pers, omdat het iedere geïnteresseerde, van leek tot insider, een uitstekend, soms zelfs spannend, verhaal vertelt over hoe wetenschap wordt bedreven door topfiguren. Zeer uitgebreide literatuurverantwoording en zeer uitgebreid register.