Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

Ferdinand Verbiest Een vlaamse zendeling aan het Chinese Hof

Code: GES0475
Auteurs: Prof. Dr. U.J. Libbrecht
ISBN: GES475
Uitgever: UItgegeven door KB
Uitgegeven: 1988
Korte beschrijving:

Anno 1688. Diepe droefheid heerst in 't hart van China's Keizer. Hem is een vriend ontvallen, een gerespecteerd vertrouwensman, een eminent geleerde/ de Vlaamse jezuït Ferdinand Verbiest...

Deze missionaris heeft gepresteerd wat velen onmogelijk achtten. Vanuit zijn Vlaamse en Europesce denkwereld is hij erin geslaagd een vruchtbare samenwerking tot stand te brengen met het chinese Hof. Hij heeft als het ware een brug geslagen over de culturele kloof tussen Oost en West.

De driehonderste verjaardagvan zijn overlijden leek voor de Kredietbank  dan ook de geschikte gelegenheid m een publicatie te wijden aan deze bekende Vlaming