Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

Copernicus:Grondlegger van het moderne wereldbeeld

Code: GES0712
Auteurs: William Shea
ISBN: 9076988706
Uitgever: Veen Magazines
Uitgegeven: 2006
Korte beschrijving:

De zon staat stil en de aarde beweegt om de zon heen. Tot deze conclusie kwam Copernicus in zijn hoofdwerk De revolutionibus orbium coelestium. Het boek markeerde een breekpunt in de wetenschap. Want voor het eerst ging de wetenschap in tegen de menselijke intuïtie. Wij zien de zon ondergaan en opkomen en hebben niet het gevoel dat de aarde beweegt. Maar onze intuïtie, zegt Copernicus, is onbetrouwbaar.

Copernicus werk vormde het begin van de wiskundige kijk op de wereld, waarin meten beter is dan weten. Maar zelf stond Copernicus nog met één been in de oude tijd. Zo hield hij vast aan de gedachte dat de planeten in perfecte cirkels bewegen. (Een geloof dat hem dwong hem tot ongekend ingewikkelde berekeningen.)

Copernicus schreef zijn hoofdwerk al in 1530, maar liet het pas tegen het einde van zijn leven, in 1543, publiceren. Waarschijnlijk uit angst voor de inquisitie. De katholieke kerk nam echter geen stelling tegen Copernicus' ideeën. De eerste die zich tegen zijn wereldbeeld verzette, was Maarten Luther. Pas toen Galileo Galilei Copernicus' ideeën uitwerkte, werd De revolutionibus op de index (lijst van verboden boeken) gezet