Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

Leibniz: Filosoof en mathematicus

Code: GES0710
Auteurs: Massimo Mugnai
ISBN: 9076988609
Uitgever: Veen Magazines
Uitgegeven: 2005
Korte beschrijving: Wonderkind Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) krijgt al op zijn eenentwintigste een professoraat aangeboden in de rechtsgeleerdheid. Maar hij heeft andere plannen. Hij treedt als diplomaat in dienst van de bisschop van Mainz, brengt vier jaar door in Parijs (waar hij zijn best doet de Franse zonnekoning Lodewijk XIV te bewegen niet tegen de Duitse vorstendommen, maar tegen Egypte op te trekken) en treedt in 1680 als bibliothecaris in dienst van het Huis van Hannover. 

Ondertussen houdt hij zich bezig met alle mogelijke wetenschappen. Hij doet research voor een geschiedenis van het geslacht Brunswijk die hij nooit zal voltooien (bij zijn dood is hij gevorderd tot het jaar 1008), ontwerpt een plan voor een verenigd Europa, schrijft wijsgerige werken, werkt aan de ideale taal waarin misverstand onmogelijk is, maar doet ook praktische vindingen, bijvoorbeeld ten behoeve van de mijnbouw. 

Massimo Mugnai schreef een rijk geïllustreerde biografie van de man die aan de basis stond van de mathematische logica.